Växelboende

Växelboende är en återkommande planerad vistelse på korttidsboende med syfte att ge din anhörigvårdare regelbunden avlastning.

Växelboende är en behovsprövad insats som du behöver ansöka om hos biståndshandläggare. Vid bedömning av växelboende är det omfattningen av ditt omvårdnadsbehov som är avgörande i kombination med regelbundet behov av avlastning för anhörig.

Växelboende beviljas när ditt omvårdnadsbehov är så pass omfattande att det inte kan tillgodoses i hemmet med stöd av andra insatser så som hemtjänst och trygghetslarm samt avlastande insatser för din anhörigvårdare så som dagverksamhet.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Information om kostnader hittar du under avgifter.