Trygghet och säkerhet

Habo kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i.

En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås och där kriser hanteras på ett bra sätt för att minska störningar. En kommun där medborgarna och politiker har en syn på säkerhet som så mycket som möjligt har sin grund i hur det ser ut i verkligheten.

Kommunen arbetar framförallt med säkerhetsarbetet och trygghetsskapande arbete inom tre områden:

  • Skydd mot olyckor
  • Brottsförebyggande
  • Civil beredskap