Kärnekulla skola
Foto 2023-08-04

Kärnekullaskolan

Kärnekullaskolan har plats för 350 elever och invigdes höstterminen 2023. Första läsåret kommer 220 elever i årskurs F-5 att gå i skolan här.

Så här är skolan byggd

Skolan har tre plan och varje klassrum har ett tillhörande grupprum. Det finns bildsalar, slöjdsalar, hemkunskapssal, eget bibliotek och goda utrymmen för fritidsverksamhet.

Skiss över skolan.

Skiss över Kärnekullaskolan, vy från öster.

Ny sporthall för idrottsundervisning

Intill skolan byggs en ny sporthall där eleverna kommer att ha sin idrottsundervisning, uppvisningar och avslutningar.

Sporthallen kommer att rymma en fullstor plan med möjlighet att spela de flesta inomhussporter t.ex. innebandy, handboll och volleyboll. Det kommer också att finnas utrymmen för bland annat omklädningsrum, servering, konferens och ca 1000 publikplatser.

Skiss över sporthallen.

Skiss över den nya sporthallen.