Kärnekulla skola
Foto 2023-08-04

Kärnekullaskolan

Kärnekullaskolan har plats för 350 elever och invigdes höstterminen 2023. Första läsåret kommer 220 elever i årskurs F-5 att gå i skolan här.

Så här är skolan byggd

Skolan har tre plan och varje klassrum har ett tillhörande grupprum. Det finns bildsalar, slöjdsalar, hemkunskapssal, eget bibliotek och goda utrymmen för fritidsverksamhet.

Skiss över skolan.

Skiss över Kärnekullaskolan, vy från öster.

Ny sporthall för idrottsundervisning

Intill skolan finns en ny sporthall där eleverna har sin idrottsundervisning, uppvisningar och avslutningar.

Sporthallen rymmer en fullstor plan med möjlighet att spela de flesta inomhussporter till exempel innebandy, handboll och volleyboll. Det finns utrymmen för bland annat omklädningsrum, servering, konferens och cirka 1000 publikplatser.