Sol på nyss utspruckna löv på buske med suddig mansfigur i bakgrunden.

Allemansrätten

Inte störa, inte förstöra

Vi har frihet att få vara nästan överallt i naturen, bara vi visar hänsyn och inte stör eller förstör. Det ger oss en rätt och möjlighet att gå över någon annans mark och att tillfälligt vara där. Allemansrätten innebär också en skyldighet att visa hänsyn: att inte skada omgivningen eller störa vare sig djur- och växtliv eller andra personer som bor eller vistas där. Exempelvis får du inte gå över en tomt.

Allemansrätten i sin kortaste form är "Inte störa, inte förstöra".

Ha det i minnet så är det lätt att göra allemansrätt!

Du får:

Röra dig fritt i skog och mark, på eller utanför vägar och stigar.

Passera andras bostadshus på behörigt avstånd, respektera hemfridszonen.

På enskild väg är det tillåtet att gå, cykla eller rida så länge vägen går utanför en hemfridszon. Markägare kan däremot förbjuda motorfordonstrafik.

Gå igenom en grind till en hage, men du måste så klart stänga den efter dig.

Tälta på någon annans mark utan särskilt tillstånd så länge du visar hänsyn, respekterar hemfridszonen och inte stannar mer än ett eller några enstaka dygn.

Övernatta i husbil eller husvagn på en parkeringsyta i direkt anslutning till vägen under ett dygn om det inte finns skyltar om andra regler.

Ta med hunden ut i naturen, men du måste kunna hindra den från att störa vilda djur. Under perioden 1 mars - 20 augusti bör du ha hunden kopplad.

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten, men du får fiska fritt med spö och vissa handredskap i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Längs kusterna ingår även andra fiskemetoder med handredskap i det fria fisket.

Plocka bär, svamp och vilda blommor och växter i skog och mark.

Plocka frön, nötter och kottar från marken.

Du får inte:

Gå på någons tomt, för nära hus eller på odlad mark såsom åkrar.

Köra något motorfordon utanför vägar eller banor avsedda för det.

Campa i större grupper utan att be markägaren om lov.

Lämna skräp efter dig i naturen.

Bryta levande grenar eller kvistar från träd.

Plocka blommor eller andra växter som är fridlysta.