Beställ kartor, ritningar och andra underlag

Behöver du en nybyggnadskarta som underlag för situationsplan, beställa ritningar från vårt arkiv eller information om vilken detaljplan som gäller för din fastighet?

Beställa handlingar

I byggnadsnämndens arkiv finns ritningar och andra handlingar som tillhör tidigare ärenden. Dessa handlingar kan vara ett bra underlag för ritningar om du ska göra förändringar på befintliga byggnader eller om du vill veta vad som finns angivet i en teknisk beskrivning. Det kan också vara bra att ta reda på vad som är lagligen uppfört på en fastighet om du ska köpa ett hus. Via e-tjänsten Kontakta bygglovsenheten kan du beställa de handlingar som finns i arkivet.

Situationsplan

En situationsplan är en handling som visar fastigheten sett ovanifrån. Det är viktigt att situationsplanen visar alla existerande byggnader på tomten. Det ska tydligt framgå vilken typ av åtgärd som planeras att göras på fastigheten. Så ska du riva något ska detta också markeras i situationsplanen. Situationsplanen ska även visa byggnadens totalmått och avstånd till fastighetsgränsen. Situationsplanen baseras på en tomtkarta som tillhandahålls av kommunen. Du skapar själv en tomtkarta via vår e-tjänst skapa tomtkarta.

Nybyggnadskarta

För nybyggnation inom ett område med detaljplan krävs en nybyggnadskarta som underlag för situationsplanen. Av nybyggnadskartan framgår var fastighetsgränserna går och anslutningspunkter till vatten och avlopp. Kartan levereras i original eller i digitalform och faktureras enligt taxa. En nybyggnadskarta beställer du genom att använda vår e-tjänst beställ nybyggnadskarta

Anmälan, ändring och tillbyggnad

Ska du bygga till ditt hus, göra en anmälan eller bygga på landsbygden kan det räcka med en enklare situationsplan. Då kan du använda vår e-tjänst för att skapa tomtkarta.