Habo kommuns vapen

Omkring år 1979 började man diskutera att Habo kommun borde ha ett kommunvapen. Kulturnämnden lät utlysa en tävling i "Habo-Nytt" år 1981 och en mängd förslag anlände.
Habo kommuns kommunvapen

1984 lät kulturnämnden tre reklambyråer ta fram förslag på kommunvapen och man enades i nämnden om att förslaget från Staffan Philipsson, Svenska Budskap AB skulle förordas. Som skäl till förord för detta alternativ var:

"att inhägnaden i vapenbilden väl anknyter till ortnamnet Habo som kommer från Haghi (inhägnad) och bodh (lada). Namnet kan härledas till 1300-talet. Inhägnaden anger att kommunen är gränsort med markerad självständighet. Motivet är lätt att komma ihåg och har entydig grafisk form som enkelt kan förändras i olika format. Inhägnaden har ett unikt bildvärde då ingen annan har denna idag."

Gärdsgården i vapnet symboliserar alltså både det inhägnade området och att Habo kommun är ett gränsland mellan Västergötland och Småland.

Vapnet har antagits av Habo kommun (kommunfullmäktige 1986-04-24), som hos Patent- och registreringsverket låtit registrera detsamma, vilket skedde 1986-11-28. Härigenom är vapnets utseende skyddat. Användningen av kommunvapnet avgör kommunen själv, vilket sker genom att kommundirektören har fått delegation från kommunstyrelsen.