Tolk

När du tar kontakt med integrations- och flyktingenheten ska du meddela om du behöver tolk vid samtalet och vilket språk som du vill använda.

Tolkhjälpen är kostnadsfri.

Om vi kommer att träffas flera gånger, så pratar vi om det behövs tolk vid de samtal som ligger framåt.

Du har alltid rätt att få tolk om det behövs för att du ska kunna förstå dina rättigheter.

I Förvaltningslagen 13 § står det.
"En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenskan"