Gällande detaljplaner

Med hjälp av kartan hittar du samtliga gällande detaljplaner i Habo kommun.

Detaljplaner har olika utseenden

Gällande detaljplaner har tagits fram under olika tidsperioder och ser därför olika ut. Generellt sätt är äldre detaljplaner inte lika omfattande eller detaljerade i sina bestämmelser som nyare detaljplaner. Detta beror till stor del på att kraven på vad som ska utredas i en detaljplan har blivit fler.


Klicka på planområdet i kartan för att läsa mer information om planen.

Frågor om gällande detaljplaner?

Har du frågor om vad du får bygga och hur du ska tolka en gällande detaljplan kontaktar du bygglovsenheten.