Vårdnad, boende, umgänge

När föräldrar inte lever tillsammans kan det vara svårt att samarbeta.

Vid frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten/socialtjänsten ge hjälp för att komma vidare.