Marklov

Ska du förändra marknivån mer än 0,5 meter inom ett område med detaljplan måste du söka marklov.