Fritids- och kulturnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, bibliotek, föreningsstöd, fritidsgården och allmänkulturell verksamhet.

Fritids- och kulturnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Fritids- och kulturnämndens presidium består av:

  • Karin Hultberg (KD), ordförande
  • Ewa Wettebring (S), 1:e vice ordförande  
  • Ann-Charlotte Kaljo (M), 2:e vice ordförande
Foto på Karin Hultberg
Karin Hultberg (KD)
Ordförande
Foto på Ewa Wettebring
Ewa Wettebring (S)
1:e vice ordförande
Foto på Ann-Charlotte Hoffback Kaljo
Ann-Charlotte Hoffback Kaljo (M)
2:e vice ordförande
Foto på Jeanette Nyberg
Jeanette Nyberg (S)
Foto på Kristina Sporrong Esbjörnsson
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M)
Roger Green
Roger Green (L)
Hans Fröding
Hans Fröding (SD)