Feriepraktik

Feriepraktik är till för ungdomar folkbokförda i Habo kommun som inte har något annat sommarjobb. Genom feriepraktik får du pröva på ett yrke med tillgång till handledare och timersättning.

Feriepraktiken pågår under sommarlovet och vanligtvis arbetar du sex timmar per dag under fyra veckor. Inom vissa yrken finns det också möjlighet att arbeta åtta timmar per dag under tre veckor. Du får maximalt arbeta totalt 120 timmar.

Kommunen erbjuder bland annat feriepraktik inom:

  • förskola
  • fritidshem
  • äldreomsorg
  • grönyteskötsel
  • caféverksamhet
  • kulturskolan 
  • ungdomsverksamhet inom föreningslivet.

Till följd av coronapandemin kan förutsättningarna för feriepraktikplatserna komma att ändras med kort varsel. Det gäller både antalet platser och vilka typer av arbetsuppgifter som är möjliga att utföras. Därför betraktas ett besked om plats som preliminärt i ett första skede och förändringar kan komma att ske även nära inpå startdatum.

Ansökningstiden för feriepraktik ligger från mars till mitten på april. År 2022 kan du som är född 2003-2006 söka feriepraktik. Sista ansökningsdag är den 18 april 2022.