Klagomål miljö och hälsa

Miljöförvaltningen handlägger klagomål utifrån miljölagstiftning, livsmedelslagstiftning med flera. Klagomålet kan gälla allt ifrån störande industriverksamhet till störande vedeldning, brister i bostaden eller en misstänkt matförgiftning.

Vid misstänkt matförgiftning ska separat formulär fyllas i. Du hittar det på vår sida som heter Matförgiftning

För övriga klagomål använd e-tjänsten Anmälan om olägenhet/klagomål

Det kostar inget att lämna klagomål.

Klagomål registreras

Klagomål som lämnas till miljöförvaltningen registreras i vårt ärendehanteringssystem. Vi är en offentlig myndighet vilket innebär att dina personuppgifter du lämnar kan bli offentliga om någon begär att få dem. De kontaktuppgifter du lämnar blir behandlade enligt gällande regler för GDPR.

Beroende på vad klagomålet gäller handläggs det av olika handläggare.

Fyll gärna i vår störningsdagbok. Den blir ett bra underlag för vår hantering av klagomålet.