Avgifter för hemsjukvård

Hemsjukvårdsavgift samt avgift för enstaka hembesök från hemsjukvården infördes 1 mars 2018

Hemsjukvårdsavgift 2023

Du som är inskriven i kommunal hemsjukvård får betala en avgift på 350 kronor per månad.

Enstaka hembesök 2023

Avgift för enstaka hembesök är 175 kronor för de som inte är inskrivna i kommunal hemsjukvård. Avgiften är maximalt 350 kronor per månad.

Ordination av hjälpmedel

inklusive bedömning, hembesök, intyg och uppföljning kostar 175 kr.

Bostadsanpassningsintyg

Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning kostar 175 kr.

Barn och ungdom under 20 år betalar ingen avgift. Avgifterna ingår i maxtaxa.