Avgifter för hemsjukvård

Hemsjukvårdsavgift samt avgift för enstaka hembesök från hemsjukvården infördes 1 mars 2018

Hemsjukvårdsavgift 2022

Du som är inskriven i kommunal hemsjukvård får betala en avgift på 320 kronor per månad.

Enstaka hembesök 2022

Avgift för enstaka hembesök är 160 kronor för de som inte är inskrivna i kommunal hemsjukvård. Avgiften är maximalt 320 kronor per månad.

Ordination av hjälpmedel

inklusive bedömning, hembesök, intyg och uppföljning kostar 160 kr.

Bostadsanpassningsintyg

Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning kostar 160 kr.

Barn och ungdom under 20 år betalar ingen avgift. Avgifterna ingår i maxtaxa.