Taxa och avgifter för bygglov

För handläggningen av ditt ärende tar byggnadsnämnden ut en avgift enligt gällande plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa. Även vid ett avslagsbeslut eller återtagen ansökan/anmälan utgår en avgift.

Du kan sällan få en exakt uppgift i förväg på vad ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan ärendet kommit in. 

I alla ärenden krävs en situationsplan, i enklare ärenden kan du skriva ut en karta utan kostnad men behöver du en nybyggnadskarta som underlag tar vi ut en avgift. Avgiften för en nybyggnadskarta styrs av en taxa.

För tillbyggnader och nybyggnader krävs i de flesta fallen utstakning och lägeskontroll. Då kommunen inte tillhandahåller utstakningen timdebiteras den av den som fått uppdraget. 

Om din ansökan strider mot detaljplan tar vi också ut en avgift för vår kontakt med era grannar. 

Plan- och byggtaxa med mät- och karttaxa (hela taxan)