Symboler för avfall, mat, cykel, vatten, shopping, kemikalier, el och natur

Miljöutbildning

Visste du att 8 miljoner ton plast slängs i havet varje år? Habo kommun har tillsammans med sex andra kommuner i länet tagit fram en miljöutbildning för att hjälpa dig att göra hållbara val i din vardag så att vi tillsammans kan ta hand om vår planet.

Målet med miljöutbildningen är att förstå hur vi påverkar miljön, vilka utmaningar vi står inför och hur vi alla kan göra skillnad och bidra till en positiv utveckling. Utbildningen är grundläggande och består av 8 kapitel som tillsammans tar runt 45 minuter. Kapitlen innehåller filmer, text och övningar. Om du hellre vill få utbildningen uppläst så finns den möjligheten. 

Miljöutbildningen skapades för först och främst för kommunens anställda men vi väljer nu att göra den tillgänglig för alla. Oavsett om du är invånare, kommunanställd, företagare, skolelev eller föreningsrepresentant så kan du öka din förståelse för vår miljö på ett enkelt sätt genom denna utbildning.  

Såhär gör du
Du kan själv bestämma om du vill genomgå utbildningen själv eller i grupp. Du kan även välja om du vill genomgå hela utbildningen i ett svep eller om du vill dela upp den på flera tillfällen. Kom bara ihåg var du slutade någonstans. När du har tagit del av allt innehåll och svarat på tillhörande frågor gör du ett sluttest. Efter att du gjort testet kan du spara ditt intyg som en pdf. Om du är anställd inom kommunen ska du skicka intyget till din närmsta chef. 

Miljöutbildningen hittar du här.

Lycka till!