Kollage av elbil som laddas, ett vindkraftverk, solcellspaneler och en glödlampa

Stöd för lokala klimatinvesteringar

Nu finns det möjlighet att söka stöd för klimatinvesteringar via ”Klimatklivet”. Det är ett statligt stöd som ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Alla utom privatpersoner kan söka.

Ansökningsperiod 2023

Ansökningsperioden är öppen från den 18 september och stänger den 29 september. 

Vem kan söka bidrag?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd.

Exempel på åtgärder

Åtgärder som kan få stöd är klimatåtgärder på lokal nivå. Syftet ska vara att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan vara konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Exempel inom dessa områden kan vara:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Hur går ansökan till?

Ansökan lämnas in via ett webbformulär som finns tillgängligt under ansökningsperioderna. Länsstyrelsen granskar först de inkomna ansökningarna efter att ansökningsomgången stängt. När länsstyrelsen har lämnat ett yttrande över ansökan fortsätter den slutliga granskningen hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket fattar sedan beslut. På Naturvårdsverket kommer det att publiceras information löpande.

Att söka stöd - vägledning

Lokalt beviljat Klimatklivsstöd

Under hösten 2020 fick Habo kommun ett nytt beslut om stöd från Klimatklivet. Det innebär att det blir ytterligare 20 laddningspunkter för publik normalladdning av elfordon i Habo kommun. Kommunen får stöd med max 318 000 kr.

Under våren 2016 fick Habo kommun stöd från Klimatklivet. Investeringen innebar att sätta upp 5 stycken laddstolpar för elbilar, tre publika och två som ska användas inom kommunens verksamheter. De publika stolparna finns vid Blå torget, Vårdcentrum och vid kommunhuset. Kommunen fick ett stöd på ca 325 000 kronor. 

Har du frågor och funderingar?

Läs mer om klimatstödet på Naturvårdsverket. Du kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköping om du har några frågor. Du hittar kontaktuppgifter under kontakter.