Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten.

Försörjningsstödet är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Har du tillgångar i form av till exempel bankmedel, aktier eller kapitalvaror som går lätt att sälja måste dessa användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Om du har egen fastighet kan det också påverka din rätt till försörjningsstöd.