Stöd till barn och ungdom

 • Mår du dåligt till exempel på grund av din hem- eller skolsituation och inte kan prata med någon vuxen i din närhet?
 • Känner du oro för hur dina föräldrar mår eller för att de kanske dricker för mycket?
 • Är du är orolig för någon annan, kanske ett syskon eller en kompis?

Då kan du ringa till socialtjänsten för att få råd hur du ska göra för att få den hjälp du behöver. Du kan ringa oss och prata utan att berätta vem du är eller vad den du är orolig för heter. Om du därefter vill ha fortsatt hjälp så måste vi som regel alltid kontakta dina föräldrar om du är under 18 år.

För att socialtjänsten ska kunna se och avgöra på vilket sätt vi kan hjälpa dig måste vi göra en utredning, vilket betyder att vi gör en kartläggning av din situation. Då pratar vi både med dig, med dina föräldrar och andra, för dig, viktiga personer. Socialtjänsten har tystnadsplikt vilket betyder att man inte får berätta för någon annan att du och dina föräldrar har kontakt med socialtjänsten utan att ni sagt att det är okej.

Det stöd du och dina föräldrar kan få från socialtjänsten kan till exempel vara:

 • Samtalskontakt
 • Kontakt med socialtjänstens familjebehandling
 • Träffa en kontaktperson någon gång i veckan
 • En kontaktfamilj som man bor hos någon helg i månaden
 • Familjehem som man bor hos helt under en längre eller kortare tid
 • Boende och behandling på behandlingshem

För att få prata med någon på socialtjänsten kan du ringa vår reception och be att få prata med en socialsekreterare i familjegruppen.

Trappan - Barn som upplevt våld i familjen

Barn och ungdomar 5-20 år som bevittnat psykiskt eller fysiskt våld i sina familjer erbjuds enskilda stöd/krissamtal utifrån modellen Trappan.

Den känsla av maktlöshet som drabbar barn och ungdomar då de bevittnat/upplevt våld i sina familjer kommer att prägla deras uppväxttid och det är viktigt att de får möjlighet att tala med någon om sina upplevelser.

I samtalen får barnen och ungdomarna:

 • en möjlighet att bearbeta och rekonstruera det våld som de varit med om.
 • kunskap om vanliga reaktioner när man lever i våldets närhet
 • hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna behov, tankar och känslor

Vi arbetar under sekretess och kontakten med oss är kostnadsfri.

Habo och Mullsjö har ett samarbete kommunerna emellan. Välkommen att kontakta oss.