Frågor och svar - Habo kost

Här följer några vanliga frågor och svar från Habo kost.

1. Varför får barnen dricka lättmjölk?
Kommunen har beslutat att vi ska följa Livsmedelsverkets råd för Bra mat i förskola och skola. Dessa råd grundar sig på både nationell och internationell vetenskaplig forskning. Det är inte för att minska den totala mängden fett utan för att få en bra fettsammansättning.

Den mesta forskningen visar att för mycket mättat fett, som finns i animaliska fetter såsom smör och fet mjölk, ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det fleromättade fettet, som framför allt finns i vegetabiliska fetter såsom oljor och flytande margarin, minskar risken för dessa sjukdomar.

2. Varför tar maten slut?
All mat tar inte slut, men det kan hända att en av de två rätterna tar slut.

3. Vart vänder jag mig om jag vill ha hemsänd mat?
För att får mat hemsänd av hemtjänsten måste man ha fått beviljat ett bistånd på detta. Detta ansöker man om hos biståndshandläggaren i kommunen. läs mer under rubriken Omsorg och hjälp.