Inkomster och avgifter

I Habo kommun tillämpas maxtaxa. Detta innebär att förskoleavgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Inkomsttaket ligger på en sammanlagd månadsinkomst på 56 250 kronor. Avgiften betalas i efterskott under årets samtliga 12 månader.