Solhöjdens förskola.

Solhöjdens förskola

Solhöjdens förskola ligger strax utanför tätorten i naturnära miljö, men har ändå gångavstånd till centrum. Förskolan lever upp till sitt namn, mycket sol och ljus både i ute- och innemiljön.

Förskolan har fyra avdelningar; Ekorren, Haren, Ugglan och Tranan.

Vi har tre utegårdar som är anpassade för äldre och yngre åldrar. De ligger tätt inpå skog och åkrar som ger en "landet-känsla". Alla barn får tid för mycket lek utomhus. Leken är viktig för alla barns utveckling för att stärka deras olika förmågor.

Hos oss vill vi att barnen ska lära sig tillsammans med engagerade pedagoger.

Vår vision

  • Respekt - alla barn ska känna sig trygga och respekterade.
  • Värde - ingen diskriminering eller annan kränkande behandling får förekomma.
  • Glädje - vår förskola ska vara en plats där man umgås med kamrater, känner gemenskap och lär sig vara en i gruppen.

Stängningsdagar

Förskolan är stängd två dagar per termin för utvärdering och kvalitetsarbete. Mer information om tider och scheman.

VFU-förskola

Solhöjdens förskola tar med glädje emot studenter som läser till förskollärare och behöver genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som en del i utbildningen.

Kika in på våra avdelningar

Du kan kika in på våra olika avdelningar via Youtube.

Solhöjdens förskolas Youtube-kanal