Två radondosor

Radon

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet om du har egen brunn.

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Den luktar inte, syns inte och har ingen smak. Det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta. Här finner du kort information om radon. Mer information finns på Boverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens webbplatser.