Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation

Rådet fungerar som ett remissorgan och forum för diskussion före kommunala beslut i frågor som särskilt påverkar de grupper som representeras i rådet. Rådet är också ett forum för diskussion och för att ge ömsesidig information.

Syftet med rådet är att öka medvetenheten om de behov som är specifika äldrefrågor och frågor som berör personer med funktionsvariation oavsett ålder.

Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Rådet består av förtroendevalda från kommunen och representanter från de intresseorganisationer som företräder äldre och personer med funktionsvariation.

Riksorganisationer med lokalförening i Habo som utövar organiserad verksamhet har rätt att vara representerad i rådet.
Pensionärernas Riksorganisation och Sveriges Pensionärsförbund utser två ledamöter och två ersättare vardera. Övriga organisationer utser en ledamot och en ersättare vardera.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.