Hur hållbart är ditt företag?

Hållbart företagande innebär att skapa långsiktigt värde med en affärsstrategi som inte bara fokuserar på ekonomiska faktorer utan även etiska, sociala, miljömässiga och kulturella aspekter.

Företagarnas hållbarhetsportal på webben kan du få praktisk hjälp anpassad både till företag som vill påbörja eller fortsätta sitt hållbarhetsarbete. Här finns guider, fördjupningar och tips.

Få en bra ögonblicksbild av hur statusen är för ditt företag just nu genom Företagarnas digitala testverktyg. Det tar inte mer än 10 minuter!

Testet innehåller ett antal frågor om företagets verksamhet inom fyra tematiska områden - miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik. När du genomfört testet får du en praktisk sammanställning som berättar hur företaget står sig inom olika hållbarhetsområden. Svaren är anonymiserade − det är bara du som vet vilka svar du lämnat. Rapporten kan du sedan utgå ifrån för att utveckla ditt hållbarhetsarbete.