En hand som bär upp ett grönt träd som symbol för ett aktivt miljöarbete

En bra grund hjälper dig att lyckas med ditt företags miljöarbete!

Om du inte tidigare jobbat med miljö och hållbarhet i ditt företag behöver du börja med att ta reda på vilka områden som har störst betydelse för din verksamhet och vad du vill uppnå.

Att hitta rätt miljöaspekter, dvs. företagets miljöpåverkan, är grunden för ett lyckat miljöarbete och ökar möjligheterna att uppnå dina mål och de positiva förflyttningar som du kan genomföra.

Om ditt företag redan har ett miljö- och hållbarhetsarbete behöver du regelbundet se över och uppdatera analysen av företagets påverkan, följa hur arbetet går och lägga fokus på möjliga förbättringar.

Under 2023 kommer du att få tips inom en rad olika områden på vad och hur du kan fokusera ditt miljöarbete. Vi startar detta idag med att ge dig 6 tips för ett lyckat miljöarbete.

6 tips för ett lyckat miljöarbete

  1. Kartlägg nuläget – identifiera inom vilka områden er verksamhet belastar miljön
  2. Ta fram en policy – och bestäm vad ni vill uppnå
  3. Sätt upp mål för att uppnå störst miljöförbättring
  4. Gör en handlingsplan – vad, när, vilka, hur?
  5. Agera och genomför handlingsplanen
  6. Följ upp, förbättra och kommunicera!