Lekplatser

Det finns krav på lekplatser både när det gäller mark och fasta lekanordningar. Bland annat krav på säkerhet vid användning och kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ansvaret för att utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår. Det är markägaren som har ansvaret för att reglerna följs.