Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum för alla nämnder 2020

Kommunfullmäktige: 30 januari, 27 februari, 26 mars, 29 april, 11 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december

Kommunstyrelsen: 15 januari, 5 februari, 11 mars, 15 april, 27 maj, 12 augusti, 15 september, 14 oktober, 11 november, 2 december

Barn- och utbildningsnämnden: 21 januari, 18 februari, 24 mars, 21 23 april, 19 maj,  16 juni, 25 19 augusti, 22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december

Byggnadsnämnden: 23 januari, 20 februari, 19 mars, 30 april, 28 maj, 18 juni, 20 augusti, 23 september, 22 oktober, 19 november, 16 december

Fritids- och kulturnämnden: 21 januari, 18 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december

Miljönämnden: 6 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 10 juni, 20 augusti, 17 september, 15 oktober, 19 november, 10 december

Socialnämnden: 5 februari, 4 mars, 8 april, 6 maj, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december