Distribution av valsedlar

Inför EU-valet 2024 erbjuder Habo kommun central distribution av valsedlar.

Partier som önskar få valsedlar distribuerade ska lämna in valsedlarna senast

  • den 13 maj 2024 inför förtidsröstningen
  • senast den 27 maj 2024 inför valdagen

Det går bra att lämna allt samtidigt senast 13 maj.

Valsedlarna lämnas till kansli- och kommunikationsenheten genom kommunhusets reception, Jönköpingsvägen 19, alternativt skickas per post till adress Valnämnden, Habo kommun, Box 212, 566 24 Habo.

Partierna ansvarar för att avgöra hur stort antal valsedlar som ska lämnas. Valsedlarna som inkommit fördelas jämnt mellan samtliga distrikt. Habo har sju valdistrikt (vallokaler) och en lokal för förtidsröstning.

Valnämnden ansvarar inte för att informera partier om behov av påfyllning av valsedlar.

De partier som inte lämnar in sina valsedlar på senast angivet datum får själva distribuera sina valsedlar direkt till kommunens röstmottagningsställen.