Habo kommuns politiska organisation. En tillgänglig version finns i PDF-format under rubriken "Dokument".

Organisation

Här kan du läsa om hur Habo kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag. Under kommunfullmäktige ligger kommunstyrelsen och nämnderna. Det är förvaltningarna som verkställer de beslut som politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna fattar. Du hittar mer information om respektive nämnd och förvaltning via länkarna i menyn.