Omsorg och stöd, hantering av personuppgifter

Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter för dig som får omsorg och stöd och/eller hälso- och sjukvård från socialförvaltningen.