Skicka faktura till Habo kommun

Habo kommun ser gärna att du som leverantör skickar elektroniska fakturor. Vi samarbetar med InExchange som erbjuder flera lösningar för dig som leverantör att fakturera elektroniskt.

Habo kommun omfattas av "Lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling". Därför ska alla inköp kommunen gör, oavsett värde, faktureras med e-faktura.

Vi tar emot pdf-fakturor (fakturor@habokommun.se) och fakturor via vanlig post under en övergångsperiod.

Alla fakturor ska vara ställda till Habo kommun. Samtliga förvaltningar har organisationsnummer 212000-1611. Fakturor ska alltid vara adresserade till följande adress:

Habo kommun
Fakturor
Box 198
566 24 HABO

För att fakturan ska kunna hanteras måste alltid en referens anges på fakturan. Referensen är fem tecken lång (ex KARGR) och ska anges i fältet ”Er referens”, ”Referens” eller liknande fält i er fakturalayout.