Skicka faktura till Habo kommun

Habo kommun omfattas av "Lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling". Därför ska alla inköp kommunen gör, oavsett värde, faktureras med e-faktura.

Organisationsnummer: 212000-1611
GLN-nummer: 7362120001613
Peppol-ID: 0007:2120001611

Alla fakturor ska vara ställda till Habo kommun. Fakturor ska adresseras till följande adress:

Habo kommun
Fakturor
Box 198
566 24 HABO

Fakturor som avser placeringar enligt SoL, LVU och LVM inom individ- och familjeomsorgen faktureras till följande adress:

Habo kommun
Socialförvaltningen
Box 212
566 24 HABO

För att fakturan ska kunna hanteras måste alltid en referens anges på fakturan. Referensen är fem tecken lång (ex ANNAN) och ska anges i fältet ”Er referens”, ”Referens” eller liknande fält i er fakturalayout.

Vi tar emot PDF-fakturor (fakturor@habokommun.se) under en övergångsperiod. Tänk på att lägga eventuella bilagor till en faktura i samma PDF-fil som fakturan de tillför. Det går bra att skicka flera PDF-filer (fakturor) i samma mail till oss, viktigt är dock att varje faktura är en egen PDF-fil.