Skadade, sjuka eller döda djur

Det händer att vilda djur skadas eller insjuknar och blir liggande på en plats som kan vara olämplig. Här finns information om vad du ska göra med respektive djur

Kommunen har ett antal kommunala skyttar som har tillstånd att använda skjutvapen inom detaljplanerat område samt i tätbebyggt område som inte omfattas av detaljplan för att avliva vilda djur. Utanför dessa områden ska du i första hand vända dig till den som har jakträtten. Den kommunala skytten tar alltid kontakt med polisen innan ett djur avlivas inom tätorten.