Hemberedskap

Hemberedskap betyder att du ska förbereda dig och din bostad för att, i en krissituation, kunna klara dig själv en tid.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Vid en kris kommer därför de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme och att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra. 

Bra saker att alltid ha hemma

Vid längre elavbrott 

Ett elavbrott påverkar både det vardagliga livet och samhället i stort. Vid ett längre elavbrott uppstår snabbt ett flertal problem i bostaden. Nedan får du tips och råd om vad du kan göra när det inträffar.