Sortera och återvinna

Vi har alla ett ansvar för vår gemen­samma miljö. Därför är det viktigt att du sorterar ditt avfall. Det finns sex olika återvinningsstationer i kommunen med behållare för tidningar, glas och andra förpackningar.

Alla hushåll måste vara anslutna till den kommunala sophämtningen. Det är viktigt att lägga rätt sak på rätt plats. Alla är skyldiga att sortera ut miljöstörande avfall som farligt avfall, elavfall och icke brännbart avfall. Allt avfall som kan återvinnas sorteras ut och lämnas till materialåtervinning. Ska du slänga stora saker som cyklar, möbler och trädgårdsavfall ska du lämna dem på sortergården.