En hand bär upp ett grönt träd som symbol för ett aktivt miljöarbete

Inköp – ett område att fokusera på i ditt företags miljöarbete

Inköparen har en nyckelroll i företagets miljöarbete och kan utöva stort inflytande på marknaden.

När efterfrågan på miljöanpassade varor och tjänster ökar, så ökar också utbudet. Inköpare har stora möjligheter att påverka genom att vässa sina inköpskrav. Dessutom kan miljöanpassade inköp ge sänkta kostnader för ditt företag genom högre resurseffektivitet och minskade risker.

De senaste decennierna har visat många prov på både privata och offentliga konsumenters makt att skapa marknader för miljöanpassade varor och tjänster. Genombrott för klorfritt papper, ökad ekologisk livsmedelsproduktion och freonfria kylskåp är några exempel.

Vad kan ditt företag göra?

 • Ett företag köper in många olika varor och tjänster, allt ifrån råvaror till resor. Det underlättar för köpare, ledning och leverantörer om det finns en strategi för hur ni ska minska miljöpåverkan genom inköpen.
 • Var är möjligheterna att minska miljöpåverkan störst? Kartlägg hur ofta och enligt vilka rutiner inköpen görs och vem som ansvarar för olika inköp. Det underlättar samordningen av kraven på era inköp.
 • Analysera vad som kan ändras. Vilket behov av en vara eller tjänst finns egentligen? Går det att köpa in en tjänst istället för en vara? Går det att återanvända eller att använda återvunnet material?

Hur kan ni göra?

 • Kartlägg inköpsrutiner (vem, hur, hur ofta?) och gör en strategi utifrån företags miljöutredning, miljöpåverkan och miljömål.
 • Ställ miljökrav vid inköp av transporter, kemikalier, energi m.m.
 • Kräv miljömärkning av oberoende part för vanliga inköp som papper, rengöringsmedel, datorer, textilier, möbler m.m. Några exempel på miljömärkning är Bra miljöval, KRAV, TCO-märkning, EU-blomman, Svanen och FSC-certifiering av skog.

Komihåg - 6 tips för ett lyckat miljöarbete

 1. Kartlägg nuläget – identifiera inom vilka områden er verksamhet belastar miljön
 2. Ta fram en policy – och bestäm vad ni vill uppnå
 3. Sätt upp mål för att uppnå störst miljöförbättring
 4. Gör en handlingsplan – vad, när, vilka, hur?
 5. Agera och genomför handlingsplanen
 6. Följ upp, förbättra och kommunicera!