Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Fullmäktige bestämmer om övergripande mål, budget med mera. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 24 ersättare från de olika partierna.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder som regel sista torsdagen i månaden kl. 18.00 i Kammarsalen, kommunhuset. Sammanträdena är offentliga. Här hittar du sammanträdesdatum.

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda! Du kan också se kommunfullmäktiges sammanträden på webben, direkt eller i efterhand via webb-tv.

Kommunfullmäktiges ledamöter 2018-2022

Gunnar Pettersson (S)
Susanne Wahlström (M)
Hans Jarstig (KD)
Olle Moln Teike (SD)
Ewa Wettebring (S)
Niklas Fungbrandt (M)
Anna Miller (C)
Anders Almfors (L)
Nicklas Gustavsson (S)
Karin Hultberg (KD)
Fredrik Wärnbring (M)
Joakim Lindblom (SD)
Jeanette Nyberg (S)
Lisbet Bärenholdt (M)
Maria Alfredsson (KD)
Ulf H. Bertills (C)
Thomas Gustafsson (S)
Anders Rickman (L)
Ingvar Briland (M)
Anders Thelin (V)
Mari Larsson (SD)
Morgan Malmborg (HD)
Eva Damberg (S)
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M)
Jon Harald Jonsson (KD)
Kent Bjärkhed (S)
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)
Helena Persson (C)
Margareta Fick (MP)
Conny Eriksson (SD)
Lenny Ödegården (S)
Jan Lenhammar (KD)
Liselotte Heinonen (L)
Johanna Bergbom (M)
Mats Lindén (S)

Kommunfullmäktiges presidium

Lisbet Bärenholdt (M), ordförande
Kent Bjärkhed (S), 1:e vice ordförande
Jan Lenhammar (KD), 2:e vice ordförande