Egen dricksvattenbrunn

Har du en egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk, kan miljöförvaltningen hjälpa dig med råd och information. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för skötsel och för att undersöka kvaliteten.

Kontrollera dricksvattenkvaliteten

Det är lämpligt att ta prov på dricksvattnet vart tredje år om vattnet används till ett hushåll med en familj. Vid en normal kontroll analyseras olika former av bakterier och kemiska ämnen. Vattnet bedöms sedan som otjänligt, tjänligt med anmärkning eller tjänligt.

Otjänligt: Vattnet bör inte användas till dryck eller matlagning.
Tjänligt med anmärkning: Vattnet går att använda för dryck och matlagning men har brister som bör åtgärdas.
Tjänligt: Vattnet är lämpligt som dryck och till matlagning.

Hur gör jag för att provta brunnen?

För att provta brunnen kan du själv kontakta ett ackrediterat laboratorium som därefter skickar flaskor till dig med information. Det går också att analysera vattnet via miljöförvaltningen mot en kostnad. Du hämtar då flaskor och provtagningsanvisningar i receptionen i kommunhuset i Habo (Jönköpingsvägen 19) eller i Infocenter i Mullsjö (Järnvägsgatan 27). Flaskorna fyller du hemma i din kran samma dag som provet ska lämnas in till miljöförvaltningen.

De fyllda flaskorna kan bara lämnas in i receptionen i kommunhuset i Habo. Vi tar emot vattenprover på måndagar (ej röda dagar) mellan klockan 08:00–11:30. 

Under sommarveckorna v28-30 är inlämningen för vattenprover stängd. Det gå inte att lämna våra flaskor direkt till labb.

Kontakta gärna miljöförvaltningen för att få aktuell prisuppgift om ni ska göra vattenprov via oss