Karta som visar omledningsvägen

Säkrare passager på Kråkerydsvägen

Med start i april utför vi trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kråkerydsvägen.

Det här gör vi

Vi utför trafiksäkerhetshöjande åtgärder i syfte att skapa en säkrare miljö för våra oskyddade trafikanter. En oskyddad trafikant är person som inte har något skydd vid en trafikolycka, exempelvis gående, rullstolsburna, cyklister och mopedister.

Passagerna utmed sträckan byggs om eller förändras på annat sätt. Arbetena utförs i etapper.

Etapp 1 är sträckan mellan Munkaskogsvägen och Slättgatan.

Hur påverkar det dig?

Under etapp 1 är Kråkerydsvägen avstängd för trafik mellan Munkaskogsvägen och Slättgatan. Det går att köra in på Munkaskogsvägen och på Slättgatan som vanligt samt in till Slättens förskola. 

Omledning sker via Munkvägen - Hjovägen- Jönköpingsvägen- Kärrsvägen, se karta.

Tidplan

Arbetena startar den 22 april och alla etapperna ska vara färdiga till i början av september 2024.