Beslut om att flytta Laggets förskola

Barn- och utbildningsnämnden har den 23 april beslutat att flytta Laggets förskola till moduler i nära anslutning till Slättens förskola, från och med 2025-08-01.

De barn som är inskrivna i Laggets förskola den 1 augusti 2025 kommer att flyttas till Laggets nya lokaler i modulerna vid Slättens förskola.

Laggets förskola kommer även efter flytten att vara en egen förskola och inte en del av Slättens förskola.

–Efter att ha lyssnat på olika åsikter som uttryckts i denna sak anser vi det vara av yttersta vikt att en flytt blir bra, trygg och säker för alla involverade parter. Vi tror att placering vid eller i anslutning till Slättens förskola är mer relevant och lämplig. Denna plats är idag förberedd för ändamålet och det finns bra infrastruktur i närheten, vilket ger bra förutsättningar för förskolan, säger ordförande Johanna Bergbom (M) och 2:e vice ordförande Anders Almfors (L).