När mätte du senast radon i din bostad?

Sista dag för beställning av radonsdosor är fredag 21 februari.

Du kan beställa dosor hos miljöförvaltningen eller via ett ackrediterat laboratorium. För bästa resultat behöver du beställa dosorna i god tid, senast 21 februari 2020.

Radonmätning under eldningssäsongen, 1 oktober till 30 april

  • För att mäta radonhalten placerar du ut minst två dosor i ditt hem. Låt dem stå två, helst tre månader under den så kallade eldningssäsongen 1 oktober till 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.
  • Du som är hyresvärd, fastighetsägare eller bostadsrättsförening ansvarar för att mäta radon. Mätning sker i alla olika typer av bostäder.
  • Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i din bostad är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Om radonhalten ligger för högt finns det en del du behöver göra för att få ner nivån. Läs mer på sidan Radon