Blommor och gräs

Skolavslutning 13 och 14 juni

Tider och platser för skolornas avslutningsfirande

Alléskolan

Årskurs 4 och 5, torsdag 13 juni klockan 17.00
Årskurs 6, torsdag 13 juni, klockan 18.30

F-klass och årskurs 3, fredag 14 juni klockan 08.00
Årskurs 1 och 2, fredag 14 juni klockan 09.30

Bränningeskolan

Årskurs 6, torsdag 13 juni på Bränningeskolan klockan 18.00-20.00

F-klass - årskurs 2, 14 juni klockan 08.00 i Bränningekonferens (fd Smyrnakyrkan)
Årskurs 3-5, 14 juni klockan 09.30 i Bränningekonferens

Fagerhults skola

Alla årskurser, 14 juni kl 08.30, ute på skolgården

Hagenskolan

Alla årskurser, 14 juni klockan 08.30, ute på skolgården (om vädret är dåligt blir avslutningen i A-hallen)

Hagabodaskolan

Årskurs 7 och 8, 14 juni klockan 08.00-10.00, skolskjuts avgår 10.15
Årskurs 9, 14 juni klockan 8.00-12.00, utspring klassvis 11.30-12.00

Kråkerydskolan

Alla årskurser, 14 juni kl 08.30, ute på skolgården

Kärnekullaskolan

Alla årskurser, 14 juni kl 08.30, ute vid scenen