en orange och vit logga för kampanjen Skräpplockardagarna

Skräpplockardagarna

Nu är 2024 års kampanj Skräpplockardagarna på gång - var med och håll Habo rent i vår!

Varje år plockar förskolor, skolor, och ungdomsföreningar runt om i landet skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Habo kommun deltar som alltid och i år kör vi vår kampanj under veckorna 20 och 21.

Under 2023 deltog totalt 1320 barn och unga i Habo från:
Bränninge förskola, Slättens förskola, Fagerhults skola, Solhöjdens förskola, Kråkerydskolan, Alléskolan, Kärnans förskoleklass. 
Stort tack för allt gott och härligt engagemang under årets Skräpplockardagar!

Varför ska vi plocka skräp?

Vi håller rent är ett bra tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som nedskräpning, återvinning och konsumtion. Det är viktigt att det skapas miljömedvetenhet hos barn och unga och hållbara attityder till nedskräpning och avfallsåtervinning. 

Det finns även en europeisk satsning för skräpplockning, A European Spring Clean. 

Tillsammans håller vi Habo kommun tryggt, vackert och rent!