Karta som visar omledningsväg via Kråkerydsvägen - Elektrikergatan-Fanérgatan

Nya vattenledningar i Habo i samband med utbyggnad av fjärrvärmenätet

Fjärrvärmenätet byggs ut i Habo, och nya vattenledningar läggs ner, under hösten 2022. Arbeten pågår framför allt utmed Kråkerydsvägen och på vissa intilliggande gator, samt på Kärrs industriområde (Snickaregatan och Fanérgatan).

Det här gör vi

I ett samverkansprojekt mellan Habo kommun, Habo Energi och Jönköping Energi ska fjärrvärmeledningar läggas mellan Bankeryd och Habo tätort.I samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet förnyas även kommunens vattenledningar. Genom de nya vattenledningarna förstärks och tryggas även framtida vattenförsörjning för Habo tätort.

Så här påverkas du som trafikant

Arbetet är indelat i olika etapper och kommer att innebära en del störningar i trafiken och för berörda i området. Vi ber dig att respektera gällande avstängningar och följa skyltning för omledning.

UPPDATERING: Under perioden 12 september - 30 september är Snickaregatan avstängd för genomfartstrafik mellan Kråkerydsvägen och Fanérgatan. Omledning sker via Kråkerydsvägen - Elektrikergatan - Fanérgatan. Se omledningskartan.

Snickaregatan stängs av i etapper, och det går alltid att komma fram till alla fastigheter, men ibland kan man få åka runt omledningsvägen för att kunna komma dit.

Tidplan

Arbetena pågår under hösten-vintern 2022. Arbetena på Kärrs industriområde beräknas pågå fram till vecka 51 och kommer starta från Snickaregatan.