En flicka som går på en äng.

Besvara enkät om din naturplats

Vi vill veta vilka platser i Habo kommuns natur som är värdefulla för ditt välbefinnande för att kunna skapa en så trivsam miljö i kommunen som möjligt.

Var i Habo kommun finns din naturplats? En plats i naturen som du använder för återhämtning, promenera eller motionera. Dela med dig i vår enkät så att vi kan skapa en så trivsam miljö i kommunen som möjligt. Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra.

Enkätunderlaget kommer att användas till kommunens blågrön strukturplan som ska tas fram under 2023-2024. Planen ska fokusera på ekosystemtjänster, rekreation, friluftsliv, biologisk mångfald, klimat, vatten och kulturmiljöpåverkan.

Enkät: min naturplats