Bygglovsenhetens telefontid uteblir 21/5

Den 21 maj är bygglovsenheten på studieresa så telefontiden uteblir, frågor går bra att mejla till bygg@habokommun.se.