Bild på vägmärke E19 Gångfartsområde

Säkrare skolvägar i Habo med nya gångfartsområden

Har du uppmärksammat att vi nu har gångfartsområden utanför två skolor i Habo?

Habo kommun arbetar aktivt med att skapa säkrare skolvägar för våra barn och ungdomar i kommunen. Som ett led i det är har vi byggt gångfartsområden utanför Kärnekullaskolan och Hagenskolan.

Inom ett gångfartsområde gäller att:

  • Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart.
  • Du får inte parkera fordonet.
  • Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Vad innebär gångfart då? Ja, så fort som man går helt enkelt. Inte fortare. En vanlig tolkning är max 5-7 km/h.

Allmänt om trafiksäkerhet vid våra skolor

Vid våra skolor rör det sig många barn och ungdomar. Det är viktigt att ta hänsyn till det och sänka farten och anpassa hastigheten. Både för att minska risken för allvarliga olyckor, och för att föräldrar ska kunna känna att barnen kan ta sig tryggt till och från skolan. Risken finns att föräldern som känner att det är otryggt för sitt barn att ta sig till skolan genom att gå eller cykla istället väljer att skjutsa barnet till skolan med bil - och biltrafiken ökar ytterligare vid skolan.