EU-val

Den 9 juni är det EU-val. Redan från onsdag den 22 maj kan du förtidsrösta på Habo bibliotek. Genom att rösta är du med och formar den europeiska demokratins framtid och göra din röst hörd i frågor som du bryr dig om.

EU är ett samarbete mellan 27 länder som påverkar vardagen mer än vad vi vanligtvis tänker på. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss alla, även oss i Habo kommun. Lagarna handlar bland annat om miljö, trygghet, invandring, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi och rättsstaten.

Varför ska du rösta i EU-valet?

Genom att rösta kan du påverka vilka som ska representera Sverige i EU de kommande fem åren. EU-rätten står dessutom över svensk lagstiftning, vilket bara det är en stor anledning till att rösta. Ju fler som röstar, desto starkare blir vår demokrati.

Läs mer om EU-valet i Habo.

Välkommen på EU-debatt

Inför valet är du välkommen att träffa partierna och hör dem debattera. Moderator för debatten är Erik Lindfelt.

Tid: Måndag den 20 maj, klockan 18.30.

Plats: Haga södra, Bränningegatan 7.