Valnämndens uppsamlingsräkning

Valnämndens uppsamlingsräkning sker den 12 juni klockan 10.00 i kommunhuset, Jönköpingsvägen 19 i Habo.