Föräldracafé NPF

Har du barn med NPF-diagnos eller liknande utmaningar? Då kan vårt föräldracafé kanske vara något för dig.

Datum: 22 maj kl. 17.30-19.30

Plats: Träffpunkt Habo, Jönköpingsvägen 6

Tema: Vardagen med NPF

Vi fikar tillsammans och du får möjlighet att träffa och samtala med andra föräldrar. Du får information från Familjebehandlingen, Fältverksamheten och Anhörigstödet i Habo kommun.

Ingen anmälan behövs.

Varmt välkommen!